Jak dbać o stan wag samochodowych?

Waga samochodowa jest niezbędnym narzędziem w wielu branżach, takich jak transport, logistyka czy przemysł. Dlatego ważne jest, aby dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie w doskonałym stanie technicznym.


Ciężarówka na wadze


Regularne przeglądy i konserwacja

Przeglądy powinny być wykonywane przez specjalistów z zakresu metrologii co najmniej raz w roku lub częściej, w zależności od intensywności eksploatacji wagi. Konserwacja obejmuje sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów wagi, takich jak platforma pomiarowa, czujniki nacisku, układ elektroniczny czy oprogramowanie. W trakcie konserwacji może być również konieczne wymienienie zużytych części, takich jak uszczelki czy łożyska.

 

Czyszczenie i smarowanie

Czystość jest kluczowa dla prawidłowego działania wag samochodowych. Należy regularnie czyścić platformę pomiarową oraz inne części wagi, usuwając zanieczyszczenia takie jak kurz, błoto czy śnieg. Warto również pamiętać o smarowaniu ruchomych elementów wagi, takich jak zawiasy czy prowadnice, aby zapewnić ich płynne działanie i zmniejszyć ryzyko awarii.

 

Kontrola podłoża i otoczenia

Waga samochodowa najazdowa powinna być zainstalowana na stabilnym i równym podłożu. Nierówności czy osiadanie gruntu mogą wpłynąć na dokładność pomiarów. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan podłoża oraz ewentualnie dokonywać jego wyrównania czy stabilizacji. Ponadto należy dbać o otoczenie wagi, usuwając z niego wszelkie przeszkody czy zanieczyszczenia, które mogą utrudniać korzystanie z urządzenia.

 

Kalibracja i legalizacja

Aby zapewnić precyzyjne pomiary, waga samochodowa powinna być regularnie kalibrowana. Kalibracja polega na sprawdzeniu dokładności pomiarów za pomocą wzorców masowych oraz ewentualnym dostosowaniu parametrów wagi do uzyskania prawidłowych wyników. Proces ten powinien być przeprowadzany przez specjalistów z zakresu metrologii.

Legalizacja to proces potwierdzający zgodność wagi z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce legalizację wag samochodowych przeprowadza Główny Urząd Miar (GUM). Legalizacja powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa lata, chociaż w przypadku intensywnie eksploatowanych urządzeń termin ten może być krótszy.